Others | İngilizce yorum bırakma

İngilizce yorum bırakma

174 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Muhtelif sitelere şirketimizle ilgili yorum yazma.
Bahsi geçen sitelere hesap açılması gerekebilir. Site listesi verilecektir.
Yorumun ingilizce olarak görevi alan tarafından yazılması beklenmektedir (3-4 satır). Hakkımızdaki yorum eklenmeden önce bizim tarafından teyit edilmelidir.

Bütçe: 35 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 08-04-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 30-04-2019
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.