Others | İngilizce yazı

İngilizce yazı

20 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Biyoekonomi hakkında ingilizce en az 3 sayfalık yazı

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 06-09-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 15-09-2019
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ