Others | İngilizce - Türkçe Çeviri

İngilizce - Türkçe Çeviri

19 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Endüstriyel Risk Yönetimi konusunda 10 sayfalık bir araştırma raporunun İngilizceden - Türkçeye çevrilmesi (Şekil ve tabloları düşerseniz totalde 8 sayfa - 3200 sözcük)

Bütçe: 120 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 23-10-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 10-11-2017
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ