Others | İngilizce top10 listesi hazırlamak

İngilizce top10 listesi hazırlamak

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

İngilizce çeşitli konularda ki ilk iş için konuları hazırlayan kişi belirleyebilir, 25 adet birkaç cümle açıklama ve her bir seçenek için bir resim olmak üzere top10 listesi yazdırmak istiyorum. Dünyanın en iri 10 köpeği diyerek her köpeği bir cümlede anlatmak ve bir resim eklemek gibi

Bütçe: 75 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 13-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 15-03-2019
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ