Others | İngilizce Tez yazımı + poster hazırlama

İngilizce Tez yazımı + poster hazırlama

9 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Elektrik-elektroniğe yakın olan ve ingilizce seviyesi iyi olan poster ve tez hazırlamakta iyi olan birisini aramaktayım.Bilgilerinizi ulaştırısanız sizlere ulaşabilmem kolay olur

Bütçe: 120 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 29-05-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 14-06-2019
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.