Others | İngilizce Tez

İngilizce Tez

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

İngilizce tezin 20 sayfası yazılacaktır, ekonomi fintech yazılım karışımı bir konu

Bütçe: 160 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 07-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 16-03-2019
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.