Others | İngilizce redaksiyon

İngilizce redaksiyon

11 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1 sayfalık çevirinin redaksiyonu yapılması gerekiyor

Bütçe: 15 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 15-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 17-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ