Others | İngilizce Project Paper düzenleme

İngilizce Project Paper düzenleme

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Yazmış olduğum psikoloji project paper makalesini gramer, akış ve research paper formatına uygun düzenleyebilecek iyi ingilizce bilen ve APA kurallarına hakim birini arıyorum. Fiyatta anlaşabiliriz

Bütçe: 250 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 19-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 21-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ