Others | Ingilizce paper

Ingilizce paper

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Aşağıdaki konu ile ilgili bir yazı yazın. "Dijital medya (sosyal medya, internet, dijital kameralar, mobil iletişim, vb.) İmaj anlayışımızı nasıl etkiledi? İmaj ve mevcudiyet arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurarak tartışın. Somut örnekler verin." (Boşlukla birlikte 9000 ila 10000 karakter) Min 5 akademik referanslar

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 13-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 16-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ