Others | İngilizce Soru Cevaplama

İngilizce Soru Cevaplama

160 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Maksimum 7-8 dakikadan oluşan 15 adet ingilizce videonun izlenip ardından video ile ilgili olan sorular cevaplanacaktır. Sorular zor olmayıp tamamen video ile ilgili olan kısa cevaplı, çoktan seçmeli basit sorulardır.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 26-09-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 30-09-2017
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ