Others | İngilizce metinden türkçe özet

İngilizce metinden türkçe özet

45 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

6-7 sayfalık bir metinden 2 sayfa türkçe özet çıkarılması gerekiyor.

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 28-11-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 30-11-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ