Others | İngilizce Makale Özeti

İngilizce Makale Özeti

17 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

6 sayfalık bir makalenin özeti çıkarılacak,1000 kelime yeterli olacaktır.

Bütçe: 80 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 15-04-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 20-04-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ