Others | İngilizce Makale İnceleme

İngilizce Makale İnceleme

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

You will prepare spreadsheets, in your computer (Word format), on which to put the data you collect from one article you have searched in your discipline.

The spreadsheets will include data on:

1. Length and variety of sentence structure, including frequency of prepositional phrases.

2. Use of transitions, direct and implied.

3. Appropriate choice of verbs.

4. Verb tenses.

5. How the article begins and ends. Please also write a short summary of the article with your own words. (200-300 words)

6. How and when to give credit to other researchers.

Burada bulunan islemlerde word üzerinde yapılacak islemler hakkında daha detaylı bilgi verip yardımcı olacağım

Bütçe: 40 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 22-04-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 24-04-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ