Others | İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce Konuşma Pratiği

14 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Günde en az 30 dk online konuşma yaparak ingilizce speaking yapma

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 19-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 28-03-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ