Others | Essay Yazma (İngilizce)

Essay Yazma (İngilizce)

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Aşağıdaki konulardan biri seçilerek essay yazılacak
1) What is the relation between the development of human rights and the historical background of WWI and WWII?

2) What was the impact of the Universal Declaration of Human Rights of 1948 on international politics?

3)What are the legal sources of human rights?

Minimum 900 maksimum 1000 kelime kullanılacak.
12 punto ve 1.5 satır aralığı
Times New Roman
Referans için APA metodu kullanılacak
Essay sonunda kullanılan kaynaklar alfabetik sıraya göre belirtilecek

Bütçe: 40 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 09-04-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 11-04-2018
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ