Others | İngilizce deneye katılım (online)

İngilizce deneye katılım (online)

24 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Yüksek lisans tezim kapsamında İngilizcesi proficient olan katılımcılar arıyorum. Deneyim 1 saat sürecek ve telefonda olacak. Deney konum İngilizce grammar. Birinci kısımda çoktan seçmeli bir test vereceğim katılımcılara. İkinci kısımda ise katılımcı küçük resimler şeklinde olan bir hikayeyi anlatacak.

Bütçe: 10 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 01-05-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 10-05-2019
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.