Others | İngilizce çeviri redaksiyon

İngilizce çeviri redaksiyon

6 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

525 kelimelik bir çevirinin redaksiyonu yapılması gerekiyor.

Bütçe: 10 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 30-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 30-05-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ