Others | İngilizce

İngilizce

32 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1 sayfa metin çevirisi yapılması gerekiyor. Terimsel ifadeler içeriyor. Toplamda 500 kelime.

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 24-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 27-03-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ