Others | İmal Yöntemleri 2 sınavı

İmal Yöntemleri 2 sınavı

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Makine Mühendisliği İmal Yöntemleri 2 dersi için sınavda ders konularına hakim yardımcı olabilecek birisini arıyorum. Detaylar konusulur. (Sınav için daha zaman var)

Bütçe: 180 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 24-03-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 11-04-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.