Others | İmal Usulleri 2 ödev

İmal Usulleri 2 ödev

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

GÖREV BÖLÜMÜ 1. Grup: Cevher Hazırlama Tesisi
Grup Üyeleri: Kim ne yapacak?
Adı Soyadı Numarası 1. Kok Bataryaları ....……………………...................... ......................................................
2. Kırma-Eleme ………………………………….........................................................................
3. Sinterleme………………………........................................................................
4. Taşıyıcı Sistemler(Konveyör vb)……….…………...............................................................

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 28-05-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.