Others | İLETİŞİM FİNAL

İLETİŞİM FİNAL

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Ödevinizi hazırlamak için başrollerini Jennifer Aniston ve Vince Vaughn’ın paylaştığı 2006 yapımı The Break-Up (Ayrılık) filmini lütfen izleyiniz (filmin güzel olmadığını baştan kabul ediyorum). Film derste öğrendiğiniz; iletişim süreci, sözlü-sözsüz iletişim, iletişim tarzları, dinleme gibi tüm kavramları içermektedir. Derste kullanılan tüm materyaller, konuşulan ve tartışılan konular, bu açıklama notundaki bilgiler ve ipuçlarını da kullanarak, bir yandan da eğlenerek final ödevinizi hazırlamanız gerekmektedir.

Son olarak, ödev makalenizi yazarken aşağıdakileri içerdiğinden lütfen emin olunuz:

1. Filmin başlığını belirtin.

2. Temel bilgileri içeren bir özeti ve tezinizi giriş paragrafında tanımlayın. Filmdeki karakterleri ve iletişim tarzlarını kısaca tanıtın.

3. Filmde sunulan ana fikirleri belirtin. Bu ana fikirlerin her biri bir konu cümlesine dönüştürülmeli ve belirli ayrıntılar kullanılarak geliştirilmelidir. Filmdeki ifadelerden doğrudan alıntı yapılabilir.

4. Anahtar kelimelerin ve kelime öbeklerinin doğrudan alıntılayarak kullanın. Doğrudan alıntılar çift tırnak içinde gösterilmelidir. (örneğin, “Tulub: Beni anlıyor musun?”)

5. Kendiniz yerine sunulan görünümü (filmi) özetlediğinizi hatırlatmak için etiketler kullanın ("filmde açıklandığı gibi" veya "filmdeki X’e göre").

6. Hazırlayacağınız ödev 1000-2000 kelime arasında olmalıdır.

7. Ödevi hazırlarken iletişim alanındaki teorilerden yararlanabilirsiniz (örneğin Eşitlik Teorisi–Equity Theory veya Gottman’ın Mahşerin Dört Atlısı metaforu). Basit ifadeler ve gözlemlerinize de dayalı olarak tezlerinizi ya da varsayımlarınız belirtebilirsiniz. Örneğin; “Uzun bir süre boyunca devam eden iki kişi arasındaki iletişim eksikliği, büyük olasılıkla büyük bir yüzleşmeye veya ilişkinin tamamen ayrılmasına neden olacaktır. Etkili iletişim geliştirmek sağlıklı bir ilişki sürdürmek için gereklidir. Eğer birisi, aralarındaki ilişkiyi geliştirmek için diğerinin aktif bir şekilde iletişime katılmadığını düşünüyorsa, bu kişinin diğerinden daha fazlasını yaptığını hissetmesi gereksiz tartışmalara yol açabilir”.

Ayrıca, ödev akademik dil kullanılarak yazılmalıdır. (Örneğin, şu sahnede kişiler iyi dinleyici değildi. Bu yüzden daha iyi dinlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Başka bir örnek, Adam kadına karşı çok acımasızdı. Bu yüzden kesinlikle ayrılmaları gerektiğini düşünüyorum.) Bu tarz yazımlardan kaçınmanız gerekmektedir. İyi bir örnek şöyle olabilir (örnekte filmde olmayan kurgusal isimler/sahneler kullanıyorum); X sahnesinde, Michael etkili bir dinleme sergilemiyor. Derste sunulan materyallere göre (öğrenci notu-vize-Slayt n. 37-38) etkili dinleme, sözlü veya sözsüz mesajların alınması için hazırlanma, mesajları algılama ve anlama, yorumlama ve bunlara yanıt verme sürecidir. Bu göz önüne alındığında, Michael etkili dinlemenin gerekliliği olan hemen hemen tüm konularda yanlış yapmaktadır. Lisa kendisiyle önemli bir konuda konuşurken Mİchael televizyon izlemektedir. Dolaysıyla Lisa ile çok zayıf bir göz kontağı kurmaktadır ve aslında fiziksel ve mental olarak iletişime hazır değildir. Birkaç kez Lisa’nın sözünü kesti (slaty n.17), doğru geri bildirim için gerekli olan dinleyiciden konuşmacıya geçişi yapmadı (n.15-16-22) ve gönderilen mesajı almak için uygun zemini hazırlamadı (n.14).

Bütçe: 20 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 24-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 27-06-2020
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.