Others | İleri Reklam Araştırmaları - Nöropazarlama Araştırmalarında Kullanılan Teknikler - 3 Sayfa Yazı

İleri Reklam Araştırmaları - Nöropazarlama Araştırmalarında Kullanılan Teknikler - 3 Sayfa Yazı

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

İleri Reklam Araştırmaları

Nöropazarlama Araştırmalarında Kullanılan Tekniklerden Üçünü Reklam Alanından Örnekler Vererek Açıklayınız

1.Fonksiyonel Manyetik Rezonans (fMRI- Functional magnetic resonance)

2.Göz izleme (Eye Tracking – Nöropazarlamada göz izleme)

3. Üçüncü tekniği kendimiz seçeceğiz

3 Kaynak Olacak
Yazı Tipi Times New Roman
1.5 Satır Aralığı
12 Punto
Sayfa Sayısı: 3 sayfa

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 21-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 31-05-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ