Others | İktisat essay yazma

İktisat essay yazma

6 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Corona virüsünün para politikası üzerine etkisi ile ilgili essay yazımı.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 12-04-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 17-04-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ