Others | İktisat Bölümü Sayısal Yöntemler Sınavı

İktisat Bölümü Sayısal Yöntemler Sınavı

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Konular;
-Marjinal analize giriş
-Gelir teorileri
-Tüketici dengesi, kayıtsızlık eğrileri, azalan marjinal fayda
-Firma teorisine giriş
-Firma teorisi
-Kısa uzun dönem maliyetler
-Fayda maksimizasyonu

Bu konulara hakim olan kişiler yazsın lütfen

Konuların pdf dosyaları var

Sınav tarihi; 9 Nisan 2021 Saat 13:00

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 07-04-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 09-04-2021
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ