Others | İçerik Yazarlığı

İçerik Yazarlığı

8 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

İhracatta ARGE ve İnovasyon

Uluslararası Ticaret ve Sürdürülebilirlik

Covid 19 Pandemisinin Uluslararası Ticarete ve Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri (Ürün ve Ülke
bazlı)

Elektronik Ticaret ve e-İhracat (Elektronik satış kanalları, e-ihracat yasal düzenlemeleri vb.)

Yukarıda verilen 4 konu hakkında minimum 5 maksimum 10 sayfa yazı yazılacaktır. Aşağıda verilen kurallara dikkat edilmelidir.

YAZIM KURALLARI

1) Her sayfanın sol kenarında 4 cm, alt ve üst kenarlarda 3 cm, sağ kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar metin bloğu dışına taşmamalıdır.
2) Satır Aralıkları 1,5 aralıkla ayarlanarak yazılmalıdır.
3) Yazı karakteri olarak metinde Times New Roman 12 Punto, başlıklar ise 14 Punto ve Bold (Kalın) olmalıdır.
4) Sayfa numaraları sağ üst köşeye konulmalıdır.
5) Metin içerisinde kaynak gösterme (Gallahue, 2012) örneği gibi olmalıdır. Yani, cümle sonunda parantez içerisinde yazarın soyadı ve yayın tarihi verilmelidir.
6) Şekiller, resimler ve tablolar sayfada ortalanarak konulmalı ve altına kaynak yazılmalıdır. ( Eğer kullanılacaksa bu madde geçerlidir.)
7) Kaynakça gösterilecek.

Ücret sabittir. Süre 5 gün

Sizden bilgi alabilmek adına arada mesaj atacağım şimdiden belirteyim.

Lütfen yarı yolda bırakacak kişiler göreve başvurmasın.

Bütçe: 60 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-03-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 30-03-2021
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ