Others | İçerik Hazırlama

İçerik Hazırlama

15 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Excel de bulunan İngilizce kelimeler okunuşu, örneği ve görseliyle gönderdiğim şablonda görsel olarak hazırlanacak.

Bütçe: 300 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 11-03-2019
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ