Others | İçerik Hazırlama

İçerik Hazırlama

27 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Sağlık chatbotumuza,alternatif tıp ve doğal tavsiyeyle ilgili içerik hazırlayacak kişi arıyoruz.

Bütçe: 140 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 27-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 19-06-2020
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ