Others | İçerik Hazırlama

İçerik Hazırlama

16 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Uygulamam için tarihte önemli olayları istediğim formatta hazırlayacak kişillere ihtiyacım var. Kısaca olayın açıklamasını, yılını ve resmini hazırlayacak. Olay başı 2 TL'dir.

Bütçe: 2 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 10-06-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 31-07-2017
Kategori: İçerik Hazırlama