Others | human rights

human rights

21 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

İngilizce olarak human rights (insan hakları) olayı ve bu olaya bağlı olarak sorulacak 1 adet sorunun 12 saat içerisinde, 2-3 sayfalık atıflı cevabının yazılması

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 20-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 20-05-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.