Others | Hukuk borçlar genel sınav

Hukuk borçlar genel sınav

7 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Borçlar Hukuku genel hükümler 1 büt sınavı

Bütçe: 300 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 02-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 02-02-2021
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.