Others | Hiperlokal E-Ticaret Blogu İçin İçerik Hazırlama

Hiperlokal E-Ticaret Blogu İçin İçerik Hazırlama

12 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Linkteki başlıklardan seçeceğin bir tanesi için Türkçe veya İngilizce özgün içerik oluşturma:
https://www.usetaptap.com/blog/top-articles-for-online-food-ordering/

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 20-10-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 29-10-2017
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ