Others | Hikaye yazarı

Hikaye yazarı

17 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Bir uygulamada seslendirilmek üzere başarı ve uyku hikayeleri yazarı aranmaktadır. Seslendirme yapıldığı zaman 15-20-25 dakikalık bir boyutta olması gerekmektedir.

Bütçe: 35 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 16-07-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 30-10-2020
Kategori: İçerik Hazırlama