Others | Halkla İlişkiler Temel Kavramlar Ödev

Halkla İlişkiler Temel Kavramlar Ödev

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Konu: Kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve kurumsal itibar kavramlarının birbirleriyle olan bağlantısını göz önünde bulundurarak, halkla ilişkiler bağlamında bu üç kavramın ne anlama geldiğini ve nasıl kullanıldığını örnekler üzerinden açıklayınız.

Not: Ödev 1 A4 sayfasını aşmayacak

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 13-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 17-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ