Others | Halk Edebiyatı Ödevi

Halk Edebiyatı Ödevi

6 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1- Destanlardaki monolojik (tek sesli) yapı hakkında bilgi verip Dede Korkut destanlarındaki monolojik yapıyı -ders notlarında verdiğimiz örnekler dışındaki- örneklerle açıklayınız.
2- Dede Korkut destanlarının ideolojisi ve bu ideolojinin kahramanların özelliklerine yansımaları hakkında bilgi veriniz.
3- Dede Korkut destanlarının icra edildiği dönem itibariyle “Ozanların” Türk toplumu içerisindeki yeri ve görevleri hakkında -Dede Korkut Kitabı’ndan örnekler vermek suretiyle- bilgi veriniz.
4- Dirse Han Oğlu Boğaç Han destanını örtük program bağlamında inceleyiniz.
5- Bamsı Beyrek destanının Orta ve Kuzey Asya Türk destanları ile ilişkisini araştırıp bunun hakkında bilgi veriniz .
6- Tarihi süreçte Türk toplumunda meydana gelen dinî ve sosyal değişim-dönüşümlerin Türk destancılık geleneğine yaratım, icra, ideoloji ve muhteva bağlamındaki yansımaları hakkında bilgi veriniz.

Bütçe: 10 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 20-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.