Others | Hakan Gündayın Azil romanıyla alakalı sorulara cevaplar (ÖDEV)

Hakan Gündayın Azil romanıyla alakalı sorulara cevaplar (ÖDEV)

6 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Lütfen aşağıdaki soruyu bütüncül bir yazı oluşturacak şekilde cevaplayınız. Sorunun içindeki soruları tek tek, liste halinde ya da her bir soruya verilmiş "yok", "var", "Ayşe", "anlatılıyor / anlatılmıyor" gibi kısa cevaplarla yanıtlamayınız, geçiştirmeyiniz. İkincil kaynak kullanımından olabildiğince kaçınınız. Soruların son kertede ilgili romanı ne kadar iyi / derinlikli okuduğunuzu ölçmek için sorulduğunu unutmayınız.

Okuduğunuz romanda öykünün başkişisi kim? Romandaki diğer kahramanların arasında hangi sıfat, vasıf, unvan ya da nitelikle anlatılıyor? Davranışları / eylemleri, aldığı kararlar ya da olaylara karşı verdiği tepkiler tutarlı mı? Bu tutarlılık / tutarsızlık olay örgüsünü etkiliyor mu? Nasıl? Okuduğunuz romanda öykü başkişisinin geçirdiği bir değişim var mı? Bu değişim için yeterli motivasyon ve koşullar oluşmuş mu? Romanın olay örgüsü ile bu değişim arasında nasıl bir ilişki var? (300-350 kelime)

Bütçe: 40 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-08-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 20-08-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ