Others | Hakan Gündayın Azil romanıyla alakalı sorulara cevaplar (ÖDEV)

Hakan Gündayın Azil romanıyla alakalı sorulara cevaplar (ÖDEV)

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

HAKAN GÜNDAYIN AZİL ROMANIYLA ALAKALI AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYARAK SORULARI CEVAPLANDIRMANIZA İHTİYACIM VAR.
Özet:
Lütfen aşağıdaki soruları 350-400 kelimelik bütüncül bir yazı oluşturacak şekilde cevaplayınız. Soruları tek tek, liste halinde ya da her bir soruya verilmiş "yok", "var", "Ayşe", "anlatılıyor / anlatılmıyor" gibi kısa cevaplarla yanıtlamayınız, geçiştirmeyiniz. İkincil kaynak kullanımından olabildiğince kaçınınız. Soruların son kertede ilgili romanı ne kadar iyi / derinlikli okuduğunuzu ölçmek için sorulduğunu unutmayınız. Türkçe imlâ kurallarına dikkat ediniz, yazım hataları yapmamaya özen gösteriniz. Bu bağlamda göstereceğiniz özensizlikler, yazacağınız metnin içeriğinden bağımsız olarak olumsuz değerlendirebilir. Lütfen dikkatli olunuz. Dersin öğretim üyelerinin ödev hakkında OBS üzerinden yapacağı açıklamaları ve yönlendirmeleri muhakkak takip ediniz, dikkate alınız.Okuduğunuz romanda öykünün başkişisi ya da kişileri kim? Romanın başkişisi diyebileceğimiz biri yoksa bu durum romanın kurgusu hakkında bize ne söylüyor? Romanın başkişisi ya da öne çıkan kişileri diğer kahramanların arasında hangi sıfat, vasıf, unvan ya da nitelikle anlatılıyor? Kahramanların söylem ve eylemleri kimlik ve/veya toplumsal cinsiyet gibi kavramlarla nasıl şekillenip romanda hangi bağlamda işleniyor? Davranışları / eylemleri, aldıkları kararlar ya da olaylara karşı verdikleri tepkiler tutarlı mı? Bu tutarlılık / tutarsızlık olay örgüsünü etkiliyor mu? Nasıl? Okuduğunuz romanda öykü başkişisinin ya da öne çıkan kişilerin geçirdiği bir değişim var mı? Bu değişim için yeterli motivasyon ve koşullar oluşmuş mu? Romanın olay örgüsü ile bu değişim arasında nasıl bir ilişki var? Kişiler değişim geçirmiyorsa bu durum romanın anlam bütününe ne şekilde hizmet ediyor?

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 25-05-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ