Others | Grafik yorumlama

Grafik yorumlama

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Seçmiş olduğum bir şirketin cari hesaplarının grafiklerini çizdim ve finansal oranların (cari oran, adit test oranı , stok devir hızı, borç oranı, net kar marjı gibi) grafiklerini oluşturdum. 4 seneyi içeren kıyaslar mevcut fakat bu 18 grafiğin yorumlanması gerekiyor finans bilgisine sahip birisi için 1 saat sürebilecek bir ödev. Her bir yorum 1 paragraf olmalı. Ben tüm tabloları grafikleri oluşturdum, fakat yorumlamaya vaktim yok.
Örn) Cari oran 2016 yılında şuyken 2017 de bu 2018 de bu 2019 buymuş. Bu değişim bize şirketle ilgili şunu gösterir şu sonucu doğurur vs vs vs

Bütçe: 40 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 29-11-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 30-11-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ