Others | Grafik İnceleme

Grafik İnceleme

15 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Verilerin grafik üzerinde incelenmesi ve sistem üzerinden anormalliklerin bildirilmesi istenmektedir.
Değerlendirmelerin belirli standartlara uygun gerçekleştirilmesi ve belirtilen süre içerisinde en az 2000 grafiğin incelenmesi beklenmektedir.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 22-12-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 01-01-2018
Kategori: Angarya

GÖREVİ YAPAN KİŞİ