Others | General Chemistry - 1 sınavı (vize)

General Chemistry - 1 sınavı (vize)

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

General Chemistry - 1 sınavı (vize)
1 Maddenin Özellikleri, Atomlar ve Atom Kuramı
2 Atomun Elektronik Yapısı, Periyodik Tablo
3 Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler
4 Sulu Çözeltilerde Tepkimeler
5 Gazlar
6 Termokimya
7 Kimyasal Bağlar-I
8 Kimyasal Bağlar-II

Bütçe: 60 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 26-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 26-12-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ