Others | Genel İşletme Ödevi

Genel İşletme Ödevi

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Her bir öğrenci final sınavı için aşağıdaki konular hakkında ödev hazırlayacaktır. Konuları kendi cümleleriniz ile detaylıca AÇIKLAYINIZ. ----Kopyala-yapıştır şeklindeki olmamalıdır. ---- Tüm konular derste anlatılmıştır. Ders kapsamında kullanılan kitap ve her hafta yüklenen ders notları sistemde yer almaktadır.

Küresel Doğan İşletmeler

İşletme Kurma Süreci

İşletme Başarısının Temel Göstergeleri

İşletmeyi Etkileyen Çevresel Faktörler

Hukuki Yapılarına Göre İşletme Türleri

Bütçe: 20 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 14-01-2021
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ