Others | Gazetecilik

Gazetecilik

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

* Makedonya Meselesi
* Balkan Savaşları
* Birinci Dünya Savaşı
* Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları
* Mondros Mütarekesi
* Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı
* Amasya Genelgesi
* Erzurum Kongresi
* Sivas Kongresi
* Misak-ı Milli
* TBMM'nin Açılması
* Londra Konferansı
* Saltanatın Kaldırılması
* Türkiye İktisat Kongresi
* Ankara'nın Başkent Olması
* Cumhuriyetin İlanı

Bu konular arasından 3 (üç) tanesini seçerek, konu hakkında DETAYLI bir gazete haberi kaleme alın. Haberleri görsel malzemeler ile destekleyin. Örneğin; Balkan Savaşlarını konu edinecekseniz, nedenleri, gelişimi ve sonuçları gibi önemli hususlara değinerek konu hakkında detaylı ve doğru bilgiler sunun.

Bütçe: 40 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 20-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 22-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.