Others | Gazeteciliğe giriş vize ödevi ACİLL

Gazeteciliğe giriş vize ödevi ACİLL

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1. Günümüzde Adana’da faaliyette olan yerel gazetelerin her birinin tarihini ve sahiplik yapısını araştırınız. Bu gazetelerden seçeceğiniz 3 tanesinin ödevinizin son teslim tarihinden önce belirleyeceğiniz 2 gün boyunca hangi konularda haber yaptığını, haberlerin içeriklerinin ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kategorilerde haber dağılımlarının nasıl olduğunu inceleyiniz. Yaptığınız bu araştırma ve incelemeyi rapor halinde yazınız.

2. Günümüzde Türkçe yayın yapan yabancı basın kuruluşlarını araştırınız. Bu basın kuruluşlarından belirleyeceğiniz 3 tanesinin ödevinizin son teslim tarihinden önce belirleyeceğiniz 2 gün boyunca hangi konularda haber yaptığını, haber içeriklerinin ve haberlerin kategorik dağılımının nasıl olduğunu inceleyiniz. Yaptığınız bu araştırma ve incelemeyi rapor halinde yazınız.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 06-11-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 10-11-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ