Others | Finite Elements Method (Sonlu Elemanlar Yöntemi) Ödevi 3.sü ABAQUS

Finite Elements Method (Sonlu Elemanlar Yöntemi) Ödevi 3.sü ABAQUS

0 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

bu alanda yardımcı olabilecek arkadaş varsa bana ulaşsın lütfen,
ödevin tamamını koyamıyorum veriler var fakat sorular şu şekilde:

3 ödev var hepsini ayrı ayrı koydum. (diğerlerine de bakabilirsiniz)

3.sü --- bu ödevin tamamı buradadır----

HW#4 Due Date: Final Exam
Consider the abaqus tutorial examples given earlier. Repeat the examples by assuming the following changes.
1) “Dirsek analizi” L-support analysis: repeat the analysis by multiplying the dimensions by 2. Reduce the mesh size until you get stress convergence.
2) Beam analysis: repeat the analysis by the thickness reduced by half. Reduce the mesh size until you get stress convergence.
3) Tthermal analysis: repeat the analysis using the width=200 mm, and height = 25. Reduce the mesh size until you get stress convergence.
4) Buckling tutorial: repeat the analysis using a circular bar with radius 5mm and height 1m. Reduce the mesh size until you get convergence.
5) Modal analysis: repeat the same problem using triangular elements and quadrilateral elements with half size. Use two layers and four layers of elements thrugh the thickness and observe if the results change or not.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 22-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 12-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.