Others | Finite Elements Method (Sonlu Elemanlar Yöntemi) Ödevi

Finite Elements Method (Sonlu Elemanlar Yöntemi) Ödevi

0 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

bu alanda yardımcı olabilecek arkadaş varsa bana ulaşsın lütfen,
ödevin tamamını koyamıyorum veriler de var fakat sorular şu şekilde:

3 ödev var hepsini ayrı ayrı koydum. (diğerlerine de bakabilirsiniz)

1.si

This HW Set is given for Matlab and manual solutions. Use the following unit systems in analysis:

Q1) Solve the below given problem by modifying the MATLAB program given in class and by hand. The truss members have the cross-sectional area of 8 cm2 and made of steel having the elasticity modulus of E=200GPa. Find the nodal deflections, element stresses and reaction. Note that the system is hyperstatic.


Q2) Solve the below given problem by modifying the MATLAB program given in class and by hand. The truss members have the cross-sectional area of 8 in2 and made of wood having the elasticity modulus of E=1.90x104 lb/in2. Find the nodal deflections, element stresses and reaction forces. Note that the system is hyperstatic.

Q3) Solve the below given problem by modifying the MATLAB program given in class and by hand.
During the assembly of the system, the spring has its free length but the mid point of the beam is
deflected w=3mm upward. What is the final deflection of the beam ? The beam has the width of 8
mm, height of 2mm, k=100N/mm, L=1m, and E=210Gpa. Note that the system is hyperstatic but FEM
can solve hyperstatic systems.

Q4) Solve the following problem by hand whose figure is given next.

Q5) Solve the following problem by hand.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 22-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 12-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.