Others | Finansal planlama ödev

Finansal planlama ödev

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Taş ve toprak sektörünün analiz raporu hazırlanacaktır. Analiz raporunda sektördeki genel değişim eğilimleri, rekabet koşulları hakkında bilgi verilip sektörün SWOT analizi yapılacak, elde edilen bilgiler bulgular ışığında sektör hakkında yorumlar yapılacaktır. İncelenen sektördeki istenilen bir şirket seçilip bu şirketin son üç yıldaki (2018-20) aylık fiyat hareketlerinden bir fiyat grafiği hazırlanacak ve yorumlanacaktır. Türkiye ekonomsinin son üç yıldaki büyüme oranı, kur dalgalanmaları, faiz oranı dalgalanmaları, sektörel teşvikler, vergi oranları, istihdam, ihracat, ithalat, elektrik enerjisi fiyatları ve enflasyonun sektör ve şirket fiyat hareketleriyle nasıl bir etkileşim içinde oldukları hususunda yorumlar yapılacaktır.
Ödev üç bölümden oluşacaktır.

A) Sektörel Hakkında Bilgiler, Analizler ve Yorumlar

B) Şirketin fiyat grafiği ve e bu grafiğinin genel seyri hakkında yorum

C) Şirketin fiyat grafiğinin ve sektörün temel ekonomik paramatrelerden etkilenme durumu hakkında yorum ve değerlendirmeler aşağıdaki başlıklar altında ayrı ayrı yapılacaktır.
1) Ekonomik büyüme oranları,

2) Kur dalgalanmaları,

3) Faiz oranı dalgalanmaları,

4) Sektörel teşvikler,

5) Vergi oranları,

6) Istihdam,

7) Ihracat,

8) Ithalat,

9) Elektrik enerjisi fiyatları

10) Enflasyon oranlarıt

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 07-04-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 17-04-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.