Others | Finansa giriş

Finansa giriş

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Finansal piyasalar
Sermaye piyasası
Finansman yöntemleri ve kaynakları
Menkul kıymet borsaları
Türev işlemler
20 soru 25 dk
Finansa giriş final sınavı

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 18-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 18-01-2021
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.