Others | Film Eleştirisi Yazımı

Film Eleştirisi Yazımı

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Belirtilen filmlerden birisinin izlenip film hakkında 1 sayfalık essayin yazılmasına ihtiyacım var.

Explain and discuss the ways in which the film you have chosen (Jungle Book, Black and White in Color, Mansoon Wedding, Kapıcılar Kralı, Up in the Air) deals with the contemporary issues such as nation, migration, globalization, and so on.

You are expected to write a one-page single-space response (between 500-750 words; Times Roman 12 point). Make sure to substantiate your arguments and ideas with examples (5 points).

Bütçe: 60 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-07-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 27-07-2017
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ