Others | felsefe-etik-polika konularından biri ile ilgili makale yazımı yardımı

felsefe-etik-polika konularından biri ile ilgili makale yazımı yardımı

10 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

felsefe-etik-polika konularından biri ile ilgili makale yazımı yardımı

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 23-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 28-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ