Others | Essay Yazılacak

Essay Yazılacak

23 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

5-6 makaleden esinlenerek ve alıntılar yapılarak, verilmiş olan spesifik bir soruya cevap niteliğinde 900*1000 kelimelik essay yazılacaktır.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 14-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 15-12-2020
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.