Others | essay

essay

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Please write an essay in order to compare and contrast the characterization of Mrs. Mallard in Kate Chopin’s “The Story of an Hour” and characterization of Nora in Ibsen’s A Doll’s House.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 13-12-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ